Baner
 
e-Schola to nowoczesny, kompleksowy system do zarządzania przebiegiem studiów, procesem dydaktycznym oraz danymi osobowymi studentów w Szkole Wyższej. System e-Schola jest implementowany jako serwis WWW w lokalnej sieci komputerowej szkoły. Z punktu widzenia architektury sieciowej realizuje on model klient-serwer, w którym klientem jest zwykła przeglądarka internetowa zainstalowana na stacji roboczej a serwerem jest system komputerowy z zaimplementowanym serwerem sieci WEB. Dzięki takiej architekturze obsługa systemu jest bardzo prosta (praca z systemem przebiega podobnie jak przeglądanie stron internetowych). Baza danych e-Scholi zarządzana jest SQL serwerem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu wprowadzono szeroki wachlarz zabezpieczeń i praw dostępu.
 
e-Schola jest idealnym systemem dla uczelni posiadającej wiele oddziałów, działającej w wielu lokalizacjach, nawet wtedy, gdy w całość szkoły nie jest zaimplementowana sieć lokalna. Jej wymagania sieciowe są, bowiem bardzo niskie. Możliwa jest np. całkiem skuteczna praca za pomocą modemu i sieci Internet (z zabezpieczeniami protokołami kryptograficznymi). Otwarta architektura i łatwość sprzęgania jej np. z systemem FK, importu i eksportu dowolnego dokumentu i danych, oraz niezwykła możliwość dostosowywania do potrzeb szkoły czynią z niej niezwykle elastyczny system dla każdej uczelni.

System pozwala na pracę nielimitowanej liczby użytkowników. Ani jego koszt ani obsługa nie wymagają zmian przy wzroście liczby obsługiwanych stanowisk.

Niewątpliwą zaletą systemu jest możliwość wykorzystania jego fragmentów do szeregu inicjatyw edukacyjnych, nie będących bezpośrednio inicjatywami Uczelnianymi.
 

niebieski

makolab

niebieski